Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor společenství je kolektivním statutárním a výkonným orgánem společenství, který za svoji činnost odpovídá shromáždění. Výbor organizuje a řídí běžnou činnost společenství a náleží mu veškerá působnost v rámci činnosti společenství, vyjma záležitostí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti shromáždění nebo záležitostí, které si shromáždění svým usnesením vyhradilo k rozhodování.

Společenství vlastníků jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. Za výbor jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru, nebo písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy nebo místopředsedy a s ním jednoho dalšího člena výboru.

 

předseda:          Roman Wolker                      (mob. 732 239 626)

místopředseda: Juraj Mištarka, RNDr.

člen výboru:      Miroslav Kršek 

e-mail: svjkrenkova@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Nové Město na Moravě

                              č.ú. 4481965329 / 0800