Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 6. členské schůze konané 16.09.2010

17. 9. 2010

Zápis šesté schůze shromáždění SVJ Bytového domu č.p. 900, 901, 902 v Novém Městě na Moravě na pozemcích p.č. 111/1, 111/2 a 111/3 v katastrálním území Nové Město na Moravě, které se konalo dne 16.09.2010 v domě Křenkova 901 (sušárna), Nové Město na Moravě.

I. Zahájení. Shromáždění, které bylo svoláno na výše uvedený den písemnou pozvánkou (pozvánka je přílohou č.1 tohoto zápisu) zahájil v 18:37 hod. řídící schůze, pan Roman Wolker – předseda SVJ. Oznámil, že shromáždění je usnášeníschopné - přítomno celkem 8922 hlasy z možných 10000, bylo tedy přítomno 89,22 % hlasů. Program schůze bez doplnění, dle pozvánky.

II.

Pan Alexander Minčev požádal shromáždění ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce člena výboru. P.Wolker ČS oznámil kandidáta p. Petra Veinlicha, který s kandidaturou souhlasil. Výsledek hlasování Pro hlasovalo: 89,22% Proti hlasovalo: 0% Zdrželo se hlasování: 0% Nepřítomni: p. Adamcová, Beranovský, Letková, manželé Veselých a Matejovičovi Usnesením shromáždění byl p. Petr Veinlich zvolen za nového člena výboru SVJ a p. Minčev byl z výboru odvolán.

III. Výbor SVJ navrhuje rekonstrukci 24 kusů balkonových lodžií na období duben 2011. Doporučilo shromáždění firmu SLUTECH – technické služby s.r.o., Rantířov, dle jejich nejucelenější nabídky a také dle jejich velmi dobrých referencí. Je nutné aktualizovat cenovou nabídku, cena 1 ks lodžie cca 36.000,-Kč. Celková suma celé zakázky cca 900.000,-Kč, vč. DPH. Pro hlasovalo: 90,98% Proti hlasovalo: 0% Zdrželo se hlasování: 0% Nepřítomni: p. Beranovský, Letková, manželé Veselých a Matejovičovi Usnesením shromáždění byla oprava balkonových lodžií v počtu 24 ks schválena.

IV. Předsedající p.Wolker přednesl tři možné návrhy financování celé zakázky 24 kusů balkonových lodžií: a) 50% vlastník lodžie, 50% z FO b) 30% vlastník lodžie, 70% z FO c) celá zakázka bude financována z FO Shromáždění se po diskusi rozhodlo pro variantu b) 30% zakázky uhradí vlastník lodžie, 70% z fondu oprav s tím, že vedení SVJ je pověřeno zažádat o úvěr z FRB u města N.Města n/Moravě. Termín: březen 2011 Pro hlasovalo: 90,98% Proti hlasovalo: 0% Zdrželo se hlasování: 0% Nepřítomni: p. Beranovský, Letková, manželé Veselých a Matejovičovi Usnesením shromáždění byla schválena varianta b) financování balkonových lodžií v počtu 24 kusů = úhrada nákladů 30% z ceny vlastník lodžie, 70% půjde z investičního fondu oprav

V. p.Wolker – informoval ČS o Zprávě statického posouzení bytového domu 900-2 od Ing. Honomichla z Brna. Celkový technický stav objektu odpovídá jeho stáří a běžné údržbě, statika objektu není narušena. p.Dlabač – zapůjčit DVD s kamerovým průzkumem kanalizace z okolí našeho domu od MěÚ. p. Krčilová – vznesla dotaz, proč není zveřejněna účetní uzávěrka. Vedení SVJ vznese dotaz na správce matetku (Investservis s.r.o.). Dále se ptala společně s Ing. Potůčkovou na možnost položení dlažby na balkonové lodžii ve vlastní režii. p. Dlabač – oznámil ČS, že v termínu XI/2010 přejdeme na digitální vysílání, nutné pořídit set top box (DVB-T přijímač)!!! p. Krejčí – omluvil se za vytopení sklepů a doporučil ČS preventivní výměnu vodních hadic v šachtě domu p. Procházka – nutné řešit opravu stříšky s kšiltem nad balkonovou lodžií v 5. NP, doplnit do zakázky na opravu balkonových lodžií.

Předsedající konstatoval, že program této schůze byl naplněn, poděkoval odstupujícímu členu výboru p. Minčevovi za odvedenou práci a shromáždění vlastníků v 19:45 hodin ukončil.

Zapsala: Olga Prášilová

Předsedající: Roman Wolker

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář