Jdi na obsah Jdi na menu
 


Možnost vkládání připomínek

8. 10. 2012

Na poslední schůzi byl vznesen požadavek ohledně zřízení návštěvní knihy na těchto stránkách. Zde můžete vkládat názory a připomínky.

 

Vedení SVJ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Proč je výměna bytových vodoměrů povinná

(Roman Wolker, 19. 8. 2014 6:52)

Vyhláška 345/2002 Sb, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
§2 Schválení typu a ověřování
Schválení typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze.
příloha
bod 1.3.9 Měřidla protečeného množství vody
a) na studenou vodu 6 let
b) na teplou vodu 4 roky
e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům.

Proč je výměna bytových vodoměrů povinná

(Roman Wolker, 19. 8. 2014 6:51)

Citace zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii
§1 účel zákona
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnická osoba ( dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
§3 Měřidla
(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, které Ministerstvo průmyslu a obchodu ( dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.
§11 Používání měřidel
(1)Stanovené měřidlo může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření.
(2)Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinností předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistí-li, že je používáno stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje nebo zruší úřední značku.
§18 úkoly subjektů
a) vedou evidenci používaných stanovených měřidel podléhající novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření.
§23 pokuty subjektům
(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun subjektu, který
b)použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený
f) Neplní povinnosti stanové v §18

Smlouva o správě nemovitosti

(Dlabač, 12. 8. 2013 10:03)

S firmou Invest Servis máme uzavřenou Smlouvu o správě nemovitosti. Upozorňoval jsem několikrát, že Smlouva ze strany Invest Servisu není plněna. Na posledním Shromáždění jsem požádal ing. Augustina o schůzku, kde bychom si vše ujasnili. Stanovil termín do konce července 2013. A nic se neděje.
Aby bylo zřejmé o co jde: Smlouva není plněna v čl. III a čl. IV. Dále nebylo do dneška transparentně oznámeno, jak se došlo k částce zvýšení poplatku za správu nemovitosti.
Je nám to skutečně jedno, nebo budeme trvat na plnění Smlouvy a dělat práci za Invest Servis?

Teplo

(Dlabač, 12. 8. 2013 9:54)

Již delší dobu upozorňuji na to, že v sušárně 900 je třeba vyměnit ventil na radiátoru. Kdy se už tak stane? Je nám jedno jak se hospodaří s teplem? Radiátor, který je v sušárně je velký "žrout" tepla.

Jak je možné, že v minulém topném období se za sušení prádla v 901 a 902 vybíral poplatek a v 900 ne? A poznámka k vybírání poplatku za sušení: Peněžní částka takto vybraná patří zpětně do nákladů na teplo a ne do FO.

Výroční členská schůze v roce 2013 bude volební

(Roman Wolker, 8. 3. 2013 19:51)

Vážení vlastníci,
během pár měsíců nás bude čekat výroční členská schůze. Podle našich Stanov SVJ, kterými se musíme řídit, právě tento rok bude volební, výboru končí jeho 5-leté období.

Přál bych si, aby někteří z nás, se chtěli zapojit do práce výboru, je to práce s lidmi. Někdy nevděčná, jindy zase příjemná, když se práce povede. Co s naším společenstvím dále, kdo se bude podílet na řešení problémů naší společné nemovitosti.

Pokud budete mít náměty, názory, přineste své názory.

Roman Wolker - odstupující předseda SVJ