Jdi na obsah Jdi na menu
 


Možnost vkládání připomínek

8. 10. 2012

Na poslední schůzi byl vznesen požadavek ohledně zřízení návštěvní knihy na těchto stránkách. Zde můžete vkládat názory a připomínky.

 

Vedení SVJ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ONLY TODAY! 50% discount on bases for XRumer and GSA Search Engine Ranker + activation keys for GSA SER!

(Bryannot, 5. 5. 2024 12:25)

Our premium databases for XRumer and GSA Search Engine Ranker are just what you need!
What do our databases include?
• Active links: Get access to constantly updated lists of active links from profiles, posts, forums, guestbooks, blogs, and more. No more wasting time on dead links!
• Verified and identified links: Our premium databases for GSA Search Engine Ranker include verified and identified links, categorized by search engines. This means you get the highest quality links that will help you rank higher.
• Monthly updates: All of our databases are updated monthly to ensure you have the most fresh and effective links.

Choose the right option for you:
• XRumer premium database:
o Premium database with free updates: $119
o Premium database without updates: $38

• Fresh XRumer Database:
o Fresh database with free updates: $94
o Fresh database without updates: $25

• GSA Search Engine Ranker Verified Links:
o GSA Search Engine Ranker activation key: $65 (includes database)
o Fresh database with free updates: $119
o Fresh database without updates: $38

Don't waste time on outdated or inactive links. Invest in our premium databases and start seeing results today!
Order now!
P.S. By purchasing GSA Search Engine Ranker from us, you get a high-quality product at a competitive price. Save your resources and start improving your SEO rankings today!
To contact us, write to telegram https://t.me/DropDeadStudio promocode "DD50%"

Proč je výměna bytových vodoměrů povinná

(Roman Wolker, 19. 8. 2014 6:52)

Vyhláška 345/2002 Sb, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
§2 Schválení typu a ověřování
Schválení typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze.
příloha
bod 1.3.9 Měřidla protečeného množství vody
a) na studenou vodu 6 let
b) na teplou vodu 4 roky
e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům.

Proč je výměna bytových vodoměrů povinná

(Roman Wolker, 19. 8. 2014 6:51)

Citace zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii
§1 účel zákona
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnická osoba ( dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
§3 Měřidla
(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, které Ministerstvo průmyslu a obchodu ( dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.
§11 Používání měřidel
(1)Stanovené měřidlo může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření.
(2)Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinností předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistí-li, že je používáno stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje nebo zruší úřední značku.
§18 úkoly subjektů
a) vedou evidenci používaných stanovených měřidel podléhající novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření.
§23 pokuty subjektům
(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun subjektu, který
b)použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený
f) Neplní povinnosti stanové v §18

Smlouva o správě nemovitosti

(Dlabač, 12. 8. 2013 10:03)

S firmou Invest Servis máme uzavřenou Smlouvu o správě nemovitosti. Upozorňoval jsem několikrát, že Smlouva ze strany Invest Servisu není plněna. Na posledním Shromáždění jsem požádal ing. Augustina o schůzku, kde bychom si vše ujasnili. Stanovil termín do konce července 2013. A nic se neděje.
Aby bylo zřejmé o co jde: Smlouva není plněna v čl. III a čl. IV. Dále nebylo do dneška transparentně oznámeno, jak se došlo k částce zvýšení poplatku za správu nemovitosti.
Je nám to skutečně jedno, nebo budeme trvat na plnění Smlouvy a dělat práci za Invest Servis?

Teplo

(Dlabač, 12. 8. 2013 9:54)

Již delší dobu upozorňuji na to, že v sušárně 900 je třeba vyměnit ventil na radiátoru. Kdy se už tak stane? Je nám jedno jak se hospodaří s teplem? Radiátor, který je v sušárně je velký "žrout" tepla.

Jak je možné, že v minulém topném období se za sušení prádla v 901 a 902 vybíral poplatek a v 900 ne? A poznámka k vybírání poplatku za sušení: Peněžní částka takto vybraná patří zpětně do nákladů na teplo a ne do FO.

Výroční členská schůze v roce 2013 bude volební

(Roman Wolker, 8. 3. 2013 19:51)

Vážení vlastníci,
během pár měsíců nás bude čekat výroční členská schůze. Podle našich Stanov SVJ, kterými se musíme řídit, právě tento rok bude volební, výboru končí jeho 5-leté období.

Přál bych si, aby někteří z nás, se chtěli zapojit do práce výboru, je to práce s lidmi. Někdy nevděčná, jindy zase příjemná, když se práce povede. Co s naším společenstvím dále, kdo se bude podílet na řešení problémů naší společné nemovitosti.

Pokud budete mít náměty, názory, přineste své názory.

Roman Wolker - odstupující předseda SVJ